Nasza Akademia Szkoleniowa

Nasza Akademia Szkoleniowa

Judges

Christelle Chartrain

 • Założycielka „L’Art du Regard Institute”.
 • Pierwsza Francuzka, która zdobyła wyróżnienie w Rosji (Russian Volume and Lash Art).
 • Wielokrotny zwycięzcy międzynarodowych mistrzostw, w tym pierwsze miejsce w Lash Art. Warszawie w 2016 roku.
 • Sędzia w pierwszej edycji konkursu „Cilmag”.
 • Twórca programów szkoleniowych.
 • “Jak stworzyć Lash Art od zera” pierwszy program szkoleniowy Lash Art w języku francuskim, eksportowany do Polski i Włoch.
 • Kreatywność, technika i przekazywanie wiedzy są jego priorytetami.

_______________________________

 • Founder of the “L’Art du Regard Institute.”
 • The first French who won the award in Russia (Russian Volume and Lash Art).
 • Multiple winner of international championships, including the first place in Lash Art Warsaw in 2016.
 • Judge in the first edition of the “Cilmag” contest.
 • Creator of training programs.
 • “How to create Lash Art from scratch” the first Lash Art training program in French, exported to Poland and Italy.
 • Creativity, technique and knowledge transfer are her priorities.

Małgorzata Dolińska

 • Jedną z najbardziej aktywnych i kreatywnych stylistek we Francji, w branży pracuje od 2010 roku.
 • W ostatnich latach, poprzez import i prezentacje nowych trendów, przyczyniła się do rozwoju najnowszych technik, wcześniej nieznanych we Francji.
 • W 2012 roku w pobliżu Paryża otworzyła jeden z najbardziej renomowanych salonów kosmetycznych ze stylizacją przedłużania rzęs.
 • W 2014 roku stworzyła markę “Lash Master” oraz akademię, w której w oparciu o pełną linię produktów dedykowanych przedłużaniu rzęs, szkoli elitę najbardziej uznawanych francuskich stylistów.
 • Przez wielu stylistów chcących poprawić lub po prostu nauczyć się podstawowych technik, ceniona jest za wiedzę techniczną.
 • Jest autorką własnych programów szkoleniowych: 1:1, Volume Russe oraz Lash Art.
 • Twórcą własnej metody oraz szkolenia „Jak stworzyć LASH ART od zera”.
 • Laureatka międzynarodowych konkursów i mistrzostwa w Polsce oraz Rosji.
 • Sędzia międzynarodowych konkursów oraz prelegent na konferencjach.

_________________________

 • She is of the most active and creative stylists in France who has been working in this industry since 2010.
 • In recent years, through importing and presenting new trends, she has contributed to the development of the latest techniques, previously unknown in France.
 • In 2012, in the vicinity of Paris, she opened one of the most renowned beauty salons with stylisation of eyelash extensions.
 • In 2014, she created the LASH MASTER brand and an academy in which, based on a full line of products dedicated to eyelash extensions, she trains the elite of the most recognised French stylists.
 • She is valued for technical know-how by many stylists who want to improve or simply learn basic techniques.
 • She is the author of own training programs: – 1:1, Volume Russe and Lash Art.
 • She is also the creator of her own method and training: “How to create LASH ART from scratch”.
 • She is also a laureate of international competitions, winning the championship in Poland and Russia.
 • Finally, she is the judge of international competitions and speaker (lecturer) at conferences.

Lena Slatina

 • Stylistka rzęs od 2012 roku.
 • Trener od 2015.
 • Prelegent na światowych konferencjach na Litwie, Sztokholmie, Madrycie, Rydze, Łotwie, Portugalii, Belgradzie, Słowenii.
 • Sędzia na międzynarodowych mistrzostwach:
 • Konkurs on-line w Madrycie.
 • Konkurs LAI Frame to FAME on-line, USA.
 • Lash PRO Contest 2017, Słowenia.
 • Konkurs on-line OSCARS 2017 Londyn.
 • Baltic Lash Competition, Ryga, Łotwa.
 • Założyciel i właścicielka hiszpańskiego „Association of Eye Lash Extensions Professionals”.
 • Organizator pierwszej, międzynarodowej konferencji przedłużania rzęs i stylizacja brwi w Hiszpanii, Madryt, czerwiec 2017 i 2018.
 • Organizator międzynarodowych mistrzostw przedłużania rzęs w Hiszpanii, Madryt.
 • Dystrybutor marki “Russian Queen Lashes w Hiszpanii”.
 • Uzyskała wyróżnienie w magazynie “Lash Inc.” (Wielka Brytania) oraz w magazynie “Lash Stylist” (Holandia), sierpień 2017 r.
 • Uzyskała wyróżnienie w EXPERT LASHERS, międzynarodowej liście najlepszych profesjonalistów.
 • Autor projektu “Top Lash Artists Hispanas”.

__________________________________

 • Practicing Lash-stylist since 2012.
 • Lash trainer since 2015.
 • Speaker at International Lash Conferences – Kaunas, Lithuania, (November 2016), Stockholm (March 2017), Madrid (June 2017), Riga, Letonia (November 2017), Lisboan, Portugal (March, 2018), Belgrade, Slovenia (March, 2018).
 • Judge of the international contests:
 • Madrid on-line contest June 2017.
 • .LAI Frame to FAME on-line Competition, USA August 2017,
 • Lash PRO Contest 2017 (Slovenia, November 2017).
 • OSCARS 2017 on-line competition (London, November 2017).
 • Baltic Lash Competition, Riga, Letonia November 2017.
 • Founder and President of the Spanish Association of Eye Lash Extensions Professionals.
 • Organizer of the First International Lash and Brow Conference in Spain, Madrid, June 2017 (next June 23, 2018).
 • Organizer of exclusive international eyelash extensions and lamination trainings in Spain, Madrid.
 • Distributor of Russian Queen Lashes brand in Spain since February 2016.
 • Featured in “Lash Inc.” Magazine (UK) and in “Lash Stylist” Magazine (Netherlands), August, 2017.
 • Listed on EXPERT LASHERS, international list of top professionals.
 • Author of the “Top Lash Artists Hispanise” project.

Kasia Szelągowska

 • Właściciel i redaktor pierwszego Polskiego czasopisma dla stylistów rzęs “Lash Me!”
 • Organizator największych (100 uczestników) Mistrzostw Przedłużania rzęs w Polsce “Lash Me! in Warsaw”
 • Organizator konferencji dla stylistów rzęs
 • Wielokrotny zwycięzca polskich i międzynarodowych mistrzostw przedłużania rzęs
 • Sędzia na międzynarodowych mistrzostwach
 • Wykładowca na międzynarodowych konferencjach
 • Instruktor przedłużania rzęs Noble Lashes
 ________________________
 •  Owner and editor of the first magazine in Poland for lash stylists “Lash Me! “
 • Organiser of the biggest (100 participants) lash championships in Poland “Lash Me! in Warsaw”
 • Organiser of “LashMe! in Warsaw” Conference for Lash Masters
 • Multiple Winner of Polish and International Championships.
 • Speaker at International Conferences
 • Judge at Polish and International Championships
 • Lash trainer at Noble Lashes
Menu